Üniversite Dersleri (ÜD) Sabancı Üniversitesi'nde ortak çekirdek müfredat dersleridir. Temel Geliştirme Yılı'nı (TGY) tamamlayan veya TGY'den muaf olan öğrenciler birinci sınıfa geçerler ve ÜD'leri alarak lisans hayatlarına başlarlar. ÜD'ler tüm öğrenciler için zorunludur. Öğrencilerin toplam kredi yükünün yaklaşık 1 / 3'ünü oluştururlar. Üniversite Derslerinin büyük bir kısmı birinci sınıf döneminde alınmakla beraber mezun olana kadar kayıt olunabilecek bir kaç ortak ders daha bulunmaktadır.

ÜD'ler, Sabancı Üniversitesi'ndeki özgün eğitim tasarımımızın bel kemiğini oluşturur. ÜD'lerin amacı öğrencilerin, fakülte derslerini takip edebilmesini, etik ve ahlaki sorunlara ilişkin eleştirel düşünme pratiği geliştirmesini, içinde yaşadıkları toplumu, genel olarak dünyayı ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bir temel oluşturmaktır. Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve bu bilimlerle ilgili alt alanların tümü ÜD'lerin özgün tasarımında birleştirilmiştir. Bu dersler öğrencilerimize sadece uzmanlık alanları için gerekli içerik ve becerileri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diploma programlarını seçerken de onlara yol gösterir. ÜD'ler sayesinde öğrenciler Sabancı Üniversitesi'ne kaydolduktan sonra diploma programı seçimlerini bilinçli ve özgür bir şekilde yapabilirler.

Üniversite Dersleri şu ders gruplarından oluşur: Birinci Yıl Üniversite Dersleri, Büyük Eserler Dersleri (HUM), Proje Dersi (PROJ) ve Hukuk ve Etik dersi (SPS 303).

 

Birinci Yıl Üniversite Dersleri

Bu dersler öğrencilerin diploma programı seçimlerini bilinçli yapabilmelerini sağlamak ve hızla değişen dünyayı anlayabilmek için gereken becerileri, entellektüel seviyeyi ve temel içeriği onlara kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bütün öğrenciler bu derslere otomatik olarak kayıt edilirler. Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Birinci Yıl Üniversite Derslerinin özgün bir birleşenidir. Bu ders Özgür Sanatlar eğitim geleneklerinin temel ilham kaynaklarından biri olan sivil yaşamda aktif rol almak ilkesinden gelir. Sorumlu vatandaşlık, içinde bilgi ve ilmi ürettiğimiz toplumlardan kendimizi soyutlamaktan ve yabancılaşmaktan kaçınarak küresel zorlukları farkederek ortaya çıkıp yardım eli uzatmak anlamına gelir. TDP bu düşünceyle tasarlanmıştır ve tüm öğrenciler için zorunludur.
 

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi ECTS
AL 102  Akademik Okuryazarlıklar 3 5
HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 3
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 3
IF 100  Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3 5
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3 6
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3 6
NS 101 Doğa ve Bilim I 4 6
NS 102 Doğa ve Bilim II 4 6
SPS 101 İnsan ve Toplum I 3 6
SPS 102 İnsan ve Toplum II 3 6
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 3
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 3
CIP 101N Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0 1

 

Büyük Eserler Dersleri (HUM)

Büyük Eserler Dersleri edebiyat, görsel sanatlar, felsefe ve müzik alanlarında dünyanın önde gelen eserlerini inceleyerek öğrencilerin kendi zevklerini oluşturmasına yönelik giriş seviyesinde 200 kodlu (HUM 2XX) ve daha ileri seviyede 300 kodlu (HUM 3XX) derslerdir.

Temel Geliştirme Programı’nın önemli bir unsuru olan Büyük Eserler Dersleri öğrencilere insanın kendini ifade etme biçimleri üzerine bir anlayış kazandırmanın ve gerekli bilgileri vermenin yanı sıra onları bağımsız ve eleştirel düşünceye yönlendirecek araçları edinmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu derslerin bir amacı da öğrencilere dünyaya, yaşadıkları ülkeye, içinde bulundukları topluma ve kendilerine yönelik yenilikçi ve derinlikli bakış açıları sunarak kendi kişisel zevklerini ve tercihlerini keşfetmelerine destek olmaktır.

23 krediyi tamamlamış olan bütün lisans öğrencileri mezun olana kadar Büyük Eserler Dersleri havuzundan 200 kodlu (HUM 2XX) bir ders almak ile yükümlüdür. Bu havuzdan ders alabilmek için SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak gerekmektedir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

200 kodlu (HUM 2XX) Büyük Eserler Dersleri yükümlülüğünü tamamlayan SSBF ve YBF lisans öğrencileri mezun olana kadar Büyük Eserler Dersleri havuzundan 300 kodlu (HUM 3XX) bir ders almak ile yükümlüdür.

Program yükümlülüklerinin gerektirdiği HUM kodlu derslerin tamamlanmasının ardından alınan HUM kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.

Büyük Eserler dersleri hakkında sık sorulan sorular için tıklayınız.
 

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi ECTS
HUM 201 Edebiyatın Büyük Eserleri 3 5
HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3 5
HUM 207 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3 5
HUM 311 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3 5
HUM 312 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3 5
HUM 317 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3 5
HUM 321 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3 5
HUM 322 Sanatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya    
HUM 371 Edebiyatta Büyük Eserler: İslam Dünyası 3 5

 

Lisans Proje Dersi

Lisans Proje Dersi (PROJ 201) öğrencilere proje tasarımının temelleri, bilimsel araştırma teknikleri, zaman yönetimi ve grup çalışması gibi sosyal becerileri tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler bu dersi birinci veya ikinci sınıfta almayı seçebilirler. PROJ 201, öğrencilerin ilgi alanlarının uygulamalı taraflarını görmelerini sağlayarak uzmanlaşmak istedikleri alanı belirlemelerinde ve diploma programı seçimlerinde daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olur. 

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi ECTS
PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 1

Lisans Proje Dersi'ni daha yakından incelemek için tıklayınız.

Hukuk ve Etik Dersi (SPS 303)

SPS 303, TGP'y tamamlayıcı nitelikte tasarlanmış olup mezuniyete doğru alınan son ortak derstir. Ders, hukuk ve etik sistemleri hakkındaki başlıca felsefi ve politik metinleri tanıtmak ve tartışmak üzere tasarlanmıştır. Ders ancak diğer önkoşul ortak dersler tamamlandığında alınabilir. Çünkü ön koşul derslerde öğrenilen bilgilerin üzerine inşa edilir. Tıpkı TDP gibi Hukuk ve Etik dersi de toplumsal duyarlılığa vurgu yapmayı amaçlar bu amaç doğrultusunda dünyanın siyasi, etik ve hukuki sorunlarıyla ilgilenebilecek analitik donanıma sahip bilgili, eleştirel ve sorumlu bireyler yetiştirir.

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi ECTS
SPS 303 Hukuk ve Etik Dersi 3 5