Muafiyet

BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİNDEN MUAFİYET (ENG 101 / ENG 102 / MATH 101)

“1. Yıl İngilizcesi I (ENG 101)”, “1. Yıl İngilizcesi II (ENG 102)” ve “Diferansiyel ve İntegral Hesap I (MATH 101)” derslerinden, bu derslerde işlenen konularda üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır.

“ENG 101-102 - Birinci Sınıf İngilizcesi I, II” Derslerinden Muafiyet (2017 yılı öncesi giriş yapmış olan öğrencilerimiz için geçerlidir)

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizden;

• İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFL-iBT notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 veya PTE Akademic Notu en az 60 olan ve İngilizce “Advanced Placement” (AP*) sınavlarının “English Language and Composition” ve “English Literature and Composition” bölümlerinden en az biri, en az 3 olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,

• İngilizce Dil Ölcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT notu en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 veya PTE Akademic Notu en az 80 olan ve “ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlu Sınavı” (FEEE 101**), en az “B+” olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,

• İngilizce Dil Olcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT notu en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 veya PTE Akademic Notu en az 80 olmak koşulu ile ENG 101 dersinden “A” notu ile muaf olan öğrenciler; ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sozlu Sınavı” (FEEE 102***) notu en az “B+” olduğu takdirde ENG 102 dersinden,

• İngilizce Dil Ölcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFLiBT notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 veya PTE Akademic Notu en az 60 olan ve

o IB (International Baccalaureate) English A notu en az 5 veya
o ABITUR İngilizce karne notu en az 10 veya
o Avusturya Lisesi MATURA İngilizce karne notu en az “İyi” veya
o GCE Advanced Level English (A' Level English) notu en az “C” olan oğrenciler, ENG 101 ve ENG 102 dersinden,

muafiyet hakkı kazanırlar.

(*) “Advanced Placement” sınavları hakkında bilgi için http://apcentral.collegeboard.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz
(**) ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE 101) ve
(***) ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE 102): Her dönem, derslerin başladığı hafta Sabancı Üniversitesi’nde yapılmaktadır. FEEE 101 veya FEEE 102 için belirlenecek olan okuma listesi ve sınav mekanı, sınav tarihinden bir hafta önce Sabancı Üniversitesi web sayfasında ve Sabancı Üniversitesi duyurularında ilan edilir. Bu
okumalar üzerinden metin yazma, yazılan metin üzerine sunum yapma ve tartışma becerileri değerlendirilmektedir.

NOT: Başvuru yaptıkları taktirde tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir. (Sınav belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.)

“MATH 101 - Diferansiyel ve İntegral Hesap I” Dersinden Muafiyet :

Her dönem derslerin başlamasını takip eden hafta içinde yapılan Matematik Muafiyet Sınavı'ndan en az 85 alan öğrencilere; "MATH 101-Diferansiyel ve İntegral Hesap I" dersinden muafiyet hakkı tanınır. Bu sınava, birinci sınıfa başlamaya hak kazanmış ve MATH 101 dersini daha önce almamış tüm öğrenciler girebilirler. 

 

Matematik Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınav, derste okutulan "Calculus: Single and Multivariable", 4th edition, Hughes-Hallett, Gleason, McCallum et al. kitabının aşağıdaki bölümlerini kapsamaktadır.

- Elementary functions (Chapter 1)
- Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 2, 3, 4)
- Integral: definition, interpretation and computation (Chapters 5, 6, 7)

“IF 100 - Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar” Dersinden Muafiyet :

Her dönem derslerin başlamasını takip eden hafta içinde yapılan IF 100 Muafiyet Sınavı'ndan aşağıdaki tabloya göre başarı gösteren öğrencilere "IF 100-Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar" dersinden muafiyet hakkı tanınır. Bu sınava, birinci sınıfa başlamaya hak kazanmış ve IF 100 dersini daha önce almamış tüm öğrenciler girebilirler. 

IF 100 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınavda öğrencilerin; (i) bilişimsel düşünmenin temelleri ve bilişimsel yaklaşımların pratikte kullanımı ve (ii) Python programlama dilinde değişkenler, atama ifadeleri, girdi/çıktı işlemleri, koşul ifadeleri ve döngü ifadeleri gibi temel progralama kavramları ile birlikte modüler programlama, dosya işlemleri ve dizile, sözlükler gibi veri yapılarının heö söz dizimi kurallarına uygun kullanımı hem de pratikte günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri çözmede kullanımı konularındaki yetkinlikleri ölçülmektedir. 

MUAFİYET BAŞVURUSU

Muafiyet hakkı tanınan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi icin, sınav sonuçlarına göre yukarıdaki tablolarda belirtilen ders notunu kabul ettiğini belirten dilekceyi imzalamak üzere, ilgili donemde derslerin başladığı haftanın son iş gunune kadar, Temel Geliştirme Direktörlüğü’ne gelerek muafiyet başvurusu yapması gerekir. IB, ABITUR, MATURA, GCE veya AP sınavı ile muafiyet durumunda, IB, ABITUR, MATURA, GCE karnesi ve AP
sınav belgesinin aslı ile başvuru yapılması gereklidir. Belgelerin aslı kayıt sırasında teslim edildiği takdirde belgenin kopyası yeterlidir.
Muafiyet hakkı kazandığı halde yukarıda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusu yapmayan öğrenciler, ilgili dersi açıldığı ilk dönem almak zorundadır.

Konuyla ilgili sorular için:
Arzu Kıran
Temel Geliştirme Direktörlüğü
TGD Akademik ve İdari İşler Sorumlusu
Tel : 216 483 97 08
E-posta : arzu@sabanciuniv.edu

Turkish