Üniversite Dersleri

 

Üniversite Dersleri" nedir? 

Temel Geliştirme Yılını (TGY) tamamlayan veya TGY'den muafiyet hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan devam ederler. Sabancı Üniversitesi'ne gelen her öğrencinin birinci sınıftan itibaren lisans programı boyunca almak zorunda olduğu temel derslerin tümüne "Üniversite Dersleri" diyoruz. 

Sabancı Üniversitesi'nin temel eğitim yapısını oluşturan "Üniversite Dersleri'nin amacı; Öğrencilerin fakülte derslerini takip edebilecek altyapıya sahip olmasını sağlamak, etik ve ahlaki konular üzerinde eleştirel düşünme pratiğini geliştirmek, içinde yaşadıkları toplumu, dünyayı ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak. Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve bu bilim dallarının alt alanlarının birbiriyle ilintili olduğu bu dersler, öğrencilere diploma programı seçiminde rehberlik yapacak nitelikte tasarlanır. 

Üniversite Dersleri üç gruptan oluşmaktadır. 

  1. Birinci Sınıf Üniversite Dersleri: Bu dersler öğrencinin programına otomatik olarak kaydedilir.
  2. İkinci Sınıf Üniversite Dersleri: 

        (a) Büyük Eserler Dersleri: 2015 yılı girişli öğrencilerden itibaren MDBF öğrencileri bir tane, SSBF ve YBF öğrencileri ikişer tane bu ders havuzundan ders almak zorundadır. Ön koşulu tamamladıktan sonra istenilen dönemde alınabilir. 

        (b) Proje Dersi: 201701 yılı ve sonrası giriş yapmış olan öğrenciler için zorunludur. Birinci sınıf olduktan sonra 4 dönem içinde alınması zorunludur. Bu ders yaz stajının da ön koşuludur.

     3. Hukuk ve Etik Dersi: Tüm öğrenciler bu dersi almak zorundadır. Ön koşulu tamamladıktan sonra istenilen dönemde alınabilir.

Birinci Sınıf Üniversite Dersleri

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi
AL 102 ** Akademik Okuryazarlıklar 3
ENG 101 * Birinci Yıl İngilizcesi I 3
ENG 102 * Birinci Yıl İngilizcesi II 3
HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
IF 100 ** Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3
NS 101 Doğa ve Bilim I 4
NS 102 Doğa ve Bilim II 4
SPS 101 İnsan ve Toplum I 3
SPS 102 İnsan ve Toplum II 3
TLL 101 Türk Dili ve Edabiyatı I 2
TLL 102 Türk Dili ve Edabiyatı II 2
CIP 101 * Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0
CIP 101N ** Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0
MJC 100 * Diploma Programlarına Giriş  0
PROJ 102 * Proje Dersi 3
(*) 2017 yılı öncesi giriş yapmış olan öğrenciler için zorunludur. 
(**) 2017 yılı ve sonrası giriş yapmış olan öğrenciler için zorunludur. 

 

Büyük Eserler Dersleri

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi
HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri  3
HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri  3
HUM 204 Klasik Müziğin Büyük Eserleri  3
HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı  3
HUM 212 Modern Sanatın Büyük Eserleri  3
HUM 214 Operanın Büyük Eserleri  3
HUM 221 Edebiyatta Büyük Eserler - Roman 3
HUM 224 20. Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri  3
HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri  3
HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
HUM 261 Edebiyatta Büyük Eserler - Dünya Edebiyatı 3
HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler  3

 

Proje Dersi

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi
PROJ 201 *** Proje Dersi 1
(***) 2017 yılı ve sonrası giriş yapmış olan öğrenciler için zorunludur. 

 

Hukuk ve Etik Dersi 

Ders Kodu Ders Adı SU Kredisi
SPS 303 Hukuk ve Etik 3
Turkish