Belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler “MATH 101-Calculus I” ve “IF 100- Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar” derslerinden muafiyet hakkı kazanırlar.

 

MATH 101 - Calculus I Dersinden Muafiyet Sınavı:

•    Henüz MATH 101 dersini almamış olup,
•    “MATH 101 Muafiyet Sınavı”ndan (*) 100 üzerinden en az 85 alan (yazılı sınav Sabancı Üniversitesi tarafından dönem başlamadan hemen önceki hafta yapılır) öğrenciler MATH 101 dersinden muafiyet hakkı kazanırlar.
 

MATH 101 Muafiyet Sınavı

MATH 101 Notu

85-89

A-

90-100

A

(*) MATH 101 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve dili İngilizce'dir.

Ders Kitabı: "Calculus Early Transcendentals 2nd Edition (Global Edition), Briggs, Cochran & Gillett, Pearson” 

Muafiyet Sınavının İçeriği:

  • Elementary functions and limits (Chapters 1 and 2)
  • Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 3 and 4)
  • Integration: definition, interpretation and computation (Chapters 5 and 7)

 

 

IF 100 - Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar Muafiyet Sınavı:

•    Henüz IF 100 dersini almamış olup,
•    IF 100 Muafiyet Sınavı’nda (**) başarılı olan (yazılı sınav Sabancı Üniversitesi tarafından dönem başlamadan hemen önceki hafta yapılır) öğrenciler IF 100 dersinden muafiyet hakkı kazanırlar.

IF 100 Muafiyet Sınavı

Toplam Not

IF 100 Notu

Bilimsel Düşünmenin Temelleri

Bilişimsel Düşünmenin Programlama İle Pratik Edilmesi

En az 25

En az 65

90-100

A

En az 22

En az 62

84-89

A-

**IF 100 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve dili İngilizce'dir.


Sınavda öğrencilerin; 
(i) bilişimsel düşünmenin temelleri ve bilişimsel yaklaşımların pratikte kullanımı ve 
(ii) Python programlama dilinde değişkenler, atama ifadeleri, girdi/çıktı işlemleri, koşul ifadeleri ve döngü ifadeleri gibi temel progralama kavramları ile birlikte modüler programlama, dosya işlemleri ve diziler, sözlükler gibi veri yapılarının hem söz dizimi kurallarına uygun kullanımı hem de pratikte günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri çözmede kullanımı konularındaki yetkinlikleri ölçülmektedir. 
 


Muafiyet Başvurusu

Öğrencinin MATH 101 ve/veya IF 100'den muaf olmayı tercih etmesi halinde, tablolarda gösterilen harf notunu kabul ettiğine ilişkin en geç derslerin ilk haftasının son iş günü Temel Geliştirme Direktörlüğü'ne (TGD) yazılı bir açıklama yapması gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde, öğrencinin dersi açıldığı ilk yarıyılda alması gerekir.

 

Bilgi için: 
Arzu Kıran                             
Temel Geliştirme Direktörlüğü
Tel: 0(216) 483 97 08                              
E-posta: arzu.kiran@sabanciuniv.edu