su-1

Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD), Sabancı Üniversitesi'nin özgün eğitim modelini oluşturan ortak dersleri koordine etmektedir. Bu çekirdek müfredat modeli, Temel Geliştirme Programı (TGP) olarak adlandırılır ve ayrıca öğrencilerimize üniversitemize kayıt olduktan sonra diploma programını seçebilme özgürlüğü sağlar. TGP’nin eğitim dili İngilizcedir ve öğrencilerin İngilizce düzeyleri yetersizse Temel Geliştirme Yılı'nı (TGY) tamamlamaları gerekmektedir.TGD’nin bünyesinde TGP'yi oluşturan Üniversite Derslerimizin (ÜD) tasarımı ve yürütülmesi için Fakülteler ve Diller Okuluyla işbirliği içinde çalışan bir direktör, idari personel, misafir akademisyenler ve öğretim üyeleri vardır.

 

 

Temel Geliştirme Direktörlüğü, Temel Geliştirme Programını koordine eder ve aşağıdaki konularla ilgilenir:

Üniversite Derslerini koordine etmek, geliştirmek ve denetlemek,

Diller Okulu ile işbirliği içinde Temel Geliştirme Yılı derslerini koordine etmek,

Toplumsal Duyarlılık Projelerini (TDP) TDP birimi ile işbirliği içinde koordine etmek,

Sabancı Üniversitesine özgü eğitim tasarımını ve felsefesini tanıtan girişimler geliştirmek ve yürütmek.


Sabancı Üniversitesi Çekirdek Müfredat Modeli:
Temel Geliştirme Programı

su-2 Sabancı Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrenciler üniversiteye kayıt olurken Üniversite Giriş Sınavı puanlarına veya Türk olmayan öğrenciler için diğer ilgili puanlara dayanarak bir diploma programına yerleşmezler. Onun yerine öncelikle fakültelerini (SSBF, MDBF veya YBF) seçerler. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerine başlamak için yeterli İngilizce seviyesine sahip olup olmadıklarını görmek için gerekli sınavlara girerler veya muafiyet için ilgili belgeleri sağlarlar.

Yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler TGY'ye devam ederler. TGY, öğrencilerin İngilizce ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere programlanmıştır.

Sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler ÜD'lere kayıt edilirler böylece TGP'ye başlamış olurlar. ÜD, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün yaklaşık 1/3'ünü oluşturur.

Çekirdek müfredat modeli, istenilen diploma programını seçme özgürlüğü sağlayan esnek ve disiplinlerarası eğitim sistemimizi bir ölçüt haline getirmeyi hedefler. Bunun yanısıra hem kendi diploma programları konusunda bilinçli tercihler yapabilsinler diye hem de herhangi bir alanda başarılı olabilmek için gereken bilimsel ve eleştirel düşünce çerçevesine sahip olabilsinler diye farklı altyapılara sahip öğrencilerimize ortak akademik beceriler kazandırmayı, ortak bir üniversite kültürü oluşturmayı amaçlar. TGP, çekirdek müfredat modelini fakültelerimize ve Diller Okuluna danışarak tasarlar, uyarlar ve geliştirir. Tasarımın içeriği, küresel ısınma, gelir eşitsizliği, yapay zeka, toplumsal cinsiyet rolleri, kitlesel göç, dijitalleşme ve bunun gibi küresel zorluklarla sürekli değişen küresel bir dünyayı göz önünde bulundurur; böylece öğrencilerimiz bu oldukça karmaşık konuları kavramak üzere ufuklarını genişletecek temel entelektüel bilgilerle donatılır.

Özetle; sunduğumuz eğitimin ayırt edici özellikleri iki temel aşamaya dayanmaktadır:

  1. Temel Geliştirme Yılı, öğrencilerin İngilizce ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. 
  2. Temel Geliştirme Programı, öğrencilerin çok disiplinli dersler aracılığıyla bilimsel ve eleştirel düşünmenin temel bir çerçevesini geliştirmesini amaçlar. Böylece onlara tüm lisans programları ile tanışma ve diploma programları konusunda bilinçli tercih yapma fırsatı verir.