stem-workshop

 

Sabancı Üniversitesi, lisans eğitiminde öğretim üyelerinin  ve öğrencilerin rolünü yeniden düşünmek temelindeki küresel çabayı benimsemiş ve  kanıta dayalı öğrenmeye önem veren “Öğretme ve Öğrenme Bursu’nu (Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)) önceliklendirmiştir. Bu çabanın bir parçası olarak Doğa ve Bilim (NS 101/102) dersleri son 6 yıldır temaya dayalı modüler bir formatta ve öğrenci merkezli, aktif öğrenmeye, disiplinlerarası ilişki kurmaya önem veren bir ders yapısında sunulmaktadır. NS derslerinde disiplinlerarası modüller aracılığıyla fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili temel kavramlar öğretilmektedir. NS dersleri,  Sabancı Üniversitesi'ndeki ilk yıl çekirdek müfredatının bir parçasıdır ve seçtikleri fakülte ve programlara bakılmaksızın bütün birinci sınıf öğrencilerinin aldığı temel bir bilim dersidir.  
Bugüne kadar, NS derslerinin öğrenci merkezli versiyonunda 5000'den fazla öğrenciye eğitim verdik.

Eğitimde öğrenci merkezli yaklaşım, özellikle Türk üniversitelerindeki yüksek sayıda öğrenciye verilen birinci sınıf STEM dersleri için az rastlanan  bir uygulamadır.  Bu sebeple son 6 yılda bu alanda biriktirdiğimiz  çeşitli deneyim ve veriler paylaşılmaya değerdir.  Bu süreçte ayrıca, NS derslerini veren öğretim üyelerinin ve eğitime yardımcı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, aktif öğrenme ortamında daha etkili rehberler olabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmak ve öğrenci merkezli eğitim pedagojisi hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla profesyonel gelişim programları geliştirdik. 

Yüksek Öğrenim STEM Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı, SoTL ile ilgilenen ve derslerinde yenilikçi yaklaşımları uygulamayı düşünen üniversite düzeyindeki STEM eğitimcileri için profesyonel gelişim fırsatı sunmayı amaçlar. Program iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşama, öğrenci merkezli stratejilerle ilgili temel pedagojik bilgilerin aktarıldığı 3 günlük bir çalıştaydan oluşmaktadır.  Programın ikinci kısmı uygulama aşamasıdır. Uygulama aşamasında, katılımcılardan çalıştayda öğrendikleri yenilikçi öğrenme ve öğretme metotlarının bir kısmını derslerinde uygulamaları ve öğrencileriyle deneyimlemeleri beklenmektedir. Program, uygulama aşaması sonrasında birebir yapılan geri bildirim toplantısıyla sonlanır. Katılımcıların bu süreçte edindikleri deneyim ve kaynaklar, Türkiye'deki ve yurtdışındaki daha geniş eğitimci topluluğuna fayda sağlanması amacıyla STEM atölyesinin web sitesinde derlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Detaylı bilgi için STEM çalıştayı web sitesini ziyaret ediniz.