Bütün öğrencilerin akademik takvimde belirtilen “dersten çekilme" dönemi süresince Üniversite Dersleri’nden çekilme hakkı vardır. Bir dönem içinde yalnızca iki kez ve tüm lisans eğitimin boyunca toplamda altı kez bu hakkından faydalanabilirsin. Not ortalaman (GPA) çekildiğin derslerden etkilenmez.


Dersten çekilme ile ilgili detaylı bilgi için:
http://mysu.sabanciuniv.edu/sr/tr/dersten-cekilme