Bütün öğrencilerin akademik takvimde belirtilen “dersten çekilme" dönemi (18 Kasım - 3 Aralık) süresince Üniversite Dersleri’nden çekilme hakkı vardır. Bir dönem içinde yalnızca iki kez ve tüm lisans eğitimin boyunca toplamda altı kez bu hakkından faydalanabilirsin. Not ortalaman (GPA) çekildiğin derslerden etkilenmez.