Büyük Eserler Dersleri edebiyat, görsel sanatlar, felsefe ve müzik alanlarında dünyanın önde gelen eserlerini inceleyerek öğrencilerin kendi zevklerini oluşturmasına yönelik giriş seviyesinde 200 kodlu (HUM 2XX) ve daha ileri seviyede 300 kodlu (HUM 3XX) derslerdir.

Temel Geliştirme Programı’nın önemli bir unsuru olan Büyük Eserler Dersleri öğrencilere insanın kendini ifade etme biçimleri üzerine bir anlayış kazandırmanın ve gerekli bilgileri vermenin yanı sıra onları bağımsız ve eleştirel düşünceye yönlendirecek araçları edinmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu derslerin bir amacı da öğrencilere dünyaya, yaşadıkları ülkeye, içinde bulundukları topluma ve kendilerine yönelik yenilikçi ve derinlikli bakış açıları sunarak kendi kişisel zevklerini ve tercihlerini keşfetmelerine destek olmaktır.


200 kodlu Büyük Eserler Derslerini (HUM 2XX) kimler alabilir?

23 krediyi tamamlamış olan bütün lisans öğrencileri mezun olana kadar Büyük Eserler Dersleri havuzundan 200 kodlu (HUM 2XX) bir ders almak ile yükümlüdür. Bu havuzdan ders alabilmek için SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak gerekmektedir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar. 

Program yükümlülüklerinin gerektirdiği HUM kodlu derslerin tamamlanmasının ardından alınan HUM kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.


300 kodlu Büyük Eserler Derslerini (HUM 3XX) kimler alabilir?

200 kodlu (HUM 2XX) Büyük Eserler Dersleri yükümlülüğünü tamamlayan SSBF ve YBF lisans öğrencileri mezun olana kadar Büyük Eserler Dersleri havuzundan 300 kodlu (HUM 3XX) bir ders almak ile yükümlüdür.

Program yükümlülüklerinin gerektirdiği HUM kodlu derslerin tamamlanmasının ardından alınan HUM kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.

 

23 kredi ve SPS ön koşulu sağladığımda hemen Büyük Eserler (HUM) dersi almak zorunda mıyım? 

Hayır. HUM yükümlülüğünüzü mezun olana kadar herhangi bir dönemde tamamlayabilirsiniz.


Büyük Eserler (HUM) derslerinden birini serbest seçmeli olarak alabilir miyim?

Evet. Program yükümlülüklerinin gerektirdiği HUM kodlu derslerin tamamlanmasının ardından alınan HUM kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.

 

Büyük Eserler (HUM) derslerinden birini serbest seçmeli olarak aldığımda kredisi sayılır mı?

Evet. Aldığınız her HUM dersi 3 SU ve 5 AKTS kredisi değerindedir.


Kayıt sırasında ön koşul hatası ile karşılaşıyorum. Neden?

2020 öncesi üniversiteye giriş yapmış bir öğrenci iseniz ve 2xx kodlu HUM derslerinden birini (HUM 203, HUM 204, HUM 206, HUM 211, HUM 212, HUM 214, HUM 221, HUM 224, HUM 231, HUM 232, HUM 241, HUM 261) tamamladıysanız, “23 kredi ve SPS 101-102 derslerini tamamlama” önkoşulunu sağlamak şartı ile;  3xx kodlu HUM derslerinden birini alabilirsiniz. 

Kayıt olurken sistem size yine de ön-koşul uyarı hatası verecektir. Bu durumda lütfen sistem üzerinden önkoşul izni talep ediniz. Hocanın sistem üzerinden bu izni vermesinden sonra almak isteğiniz derse kayıt olabilirsiniz. 

HUM 201 veya HUM 202 derslerinden birini almış ve geçmiş iseniz, 300 kodlu HUM derslerinden birini ön koşul iznine gerek kalmadan alabilirsiniz. 


FASS/YBF öğrencisiyim. 2020 Güz döneminden önce Büyük Eserler (HUM) havuzundan iki dersi başarıyla tamamladım. 3xx kodlu ders almam gerekiyor mu? 

Hayır. Yükümlülüğünüzü 3xx kodlu dersler kataloğa girmeden önce tamamlamış bulunduğunuz için 3xx kodlu ders almanız gerekmiyor. Bundan sonra alacağınız HUM kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.

Büyük Eserler (HUM) derslerinde çakışma izni veriliyor mu?

Hayır. HUM derslerinde çakışma izni verilmemektedir. Sistem çakışma izni taleplerine kapatılmıştır; öğretim elemanları sistem üzerinden çakışma izni verememektedir. 

 

Büyük Eserler Derslerine devam zorunluluğu var mıdır?

Büyük Eserler derslerine ve tartışma gruplarına devam zorunluğu vardır. 

Yoklama takibi, derslerde ve tartışma gruplarında saatlik olarak alınır. Bu nedenle, bir dersin tamamını kaçırmak 2 saat, bir tartışma oturumunu kaçırmak ise 1 saat kaçırmak olarak sayılır.

Daha fazla bilgi için ilgili dersin müfredatını kontrol ediniz.

Toplamda 12 saatten fazla kaçıran öğrenciler (tıbbi raporlara bakılmaksızın) Büyük Eserler Dersleri için otomatik olarak N/A notu alacaktır.

Ders ekleme-bırakma süresinin sonunda yoklama takibi başlar.

HUM dersleri için ders çakışması talepleri kabul edilmemektedir.


 

Büyük Eserler Dersleri Nasıl Notlandırılır?

Notlandırmada kişisel performans esastır. Notlandırma aşağıdaki tabloya göre yapılır.  

 

min.

53

min.

60

min.

64

min.

68

min.

72

min.

76

min.

80

min.

84

min.

88

min.

92

min.

96

Harf Notu

F

D

D+

C-

C

C+

B-

B

B+

A-

A

GPA

0,00

1,00

1,30

1,70

2,00

2,30

2,70

3,00

3,30

3,70

4,00

 

 

 

 

 

Telafi sınavına girmek için ne yapmam gerekir?

Dönem arası sınavların ve diğer ders yükümlülüklerinin telafisine olanak sağlanması öğretim görevlisinin kararına bağlıdır.

Sınava öğretim görevlisi tarafından kabul edilen bir mazeret nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi sınavına girebilirler.

Telafi sınavına girmek isteyen öğrenci talebini sınavı takip eden üç çalışma günü içinde mazeretini açıklayan belgeler (sağlık raporu, vs) ile birlikte öğretim görevlisine bildirmelidir. Belgelerin geçerli sayılıp sayılmayacağı öğretim görevlisinin kararına bağlıdır.
 

İntihal yaparsam veya ödevimi başkasına yaptırırsam ne olur?

HUM 2XX ve HUM 3XX kodlu dersler için teslim edilen ödevler ve raporlar Turnitin programı tarafından otomatik kontrolden geçmektedir.  
İntihal içeren ya da başkası tarafından yapılan çalışmalar 0 (sıfır) olarak notlandırılır ve öğrencinin ödevi baştan yazarak 24 saat içinde teslim etmesi istenir. Teslim edilen yeni ödeve tam not verilemez; öğretim görevlisinin kararına göre ödevin toplam puanının yarısına kadar kısmi notlandırma yapılabilir. 

Öğrencinin, uyarı üzerine, ödevi 24 saat içinde öğretim görevlisinin kabul edeceği şekilde teslim etmemesi durumunda konu disiplin komitesine aktarılır.


Tartışma Grupları nedir?

HUM 2XX kodlu Büyük Eserler Dersleri’nin bir saatlik tartışma grupları bulunmaktadır. Dersin eş yükümlülüğü olan 25 kişilik tartışma grupları Eğitim Asistanları tarafından yürütülür.
Tartışma gruplarının amacı, belli bir derste işlenen temaya ilişkin farklı örneklerin tartışmaya sunulmasıyla öğrencilerin eleştirel görme, duyma ve ifade etme becerilerini geliştirmektir.
Asistanın görevi tartışma ortamını sağlamak ve tartışmayı yönlendirmektir. Asistanınızdan:

  • dersi tekrarlamasını ya da özetlemesini,
  • dersin ya da okumaların notlarını veya özetini yazılı olarak vermesini,
  • sınıf içinde sınav kağıtlarını dağıtmasını, sınav sonuçlarını tartışmasını, 
  • daha önceki dönemlere ait sınavları herhangi bir nedenle paylaşmasını beklemeyiniz.

Sınavlarınızla ya da genel olarak dersle ilgili sorularınız için, asistanınızdan randevu alarak ofisine gidebilirsiniz. Asistanınız sorularınızı ofisinde yanıtlayacaktır.


Engelli ve özel gereksinimli öğrencilerin ne yapması gerekir?

Sabancı Üniversitesi engelli ve özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verilebilmesini hedeflemektedir. Size uygun fiziksel ve akademik ayarlamaların yapılabilmesi için lütfen Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi ile iletişime geçiniz(specialneeds@sabanciuniv.edu). 

 

İletişim:
Zeynep N. Yelçe (Büyük Eserler Dersleri Koordinatörü) 
zeynep.yelce@sabanciuniv.edu