Sabancı Üniversitesi, Temel Geliştirme Programı Öğretim Görevlisi Muhsin Yanar’ın Don DeLillo ve Meta-İnsan isimli yeni kitabı Transnational Press London yayınevinden 13 Aralık 2021 tarihinde çıkmıştır.

Özet

Don DeLillo ve Meta-İnsan kitabında Muhsin Yanar, Gladney ailesinin mutlu, güvende ve hoşnut hissettikleri kutsal mekanlar olarak süpermarketlerde sırf alışveriş olsun diye alışveriş yapmaları; ünlü rock yıldızı Bucky Wunderlick’in turne ortasında müziği bırakıp boş bir apartman dairesinde inzivaya çekilmesi ve son olarak 28 yaşında başarılı bir TV yapımcısı olan David Bell’in “Amerikanın kalbine” doğru otantik bir çevre ve yaşam arzusuyla yaptığı manevi yolculuğu üzerinden medya ve teknolojiye doymuş bir toplumda kişilerin nasıl metalaştıklarını incelemektedir. Yanar, kitabında “tek yönlü” ve/ya “sessiz yığınlar” olarak insanların tükettikleri metalarla nasıl özdeşleştiğini ve doyurulamayan tüketim istek ve arzularının onları nasıl bu metalara dönüştürdüğünü ele almaktadır. Kitap, bu bağlamda çağdaş bir “çorak araziyi”, metalaşmış insan manzaralarını, kaçarken tuzağa düşenleri tasvir etmektedir.

 

Yazar Hakkında

Muhsin Yanar, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü biriminde Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup “Edebiyatın Büyük Eserleri”, “Edebiyatın Büyük Eserleri: Modern Öncesi Dönem” dersleri vermektedir. Çağdaş İngiliz ve Amerikan Kurmacasında toplumsal cinsiyet, şiddet ve Posthümanizm, Transhümanizm üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Transnational Press London yayınevinden çıkmış “Edebiyatta Posthümanizm adlı kitapta “Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Eserlerinde İnsanötesine Dair” başlıklı kitap bölümü yer almaktadır. Yine aynı yayınevinden Şubat 2022’de çıkacak olan “Çoklu Disiplinlerde Posthümanizm” isimli kitapta “Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı” ve “Edebiyat, Kültür ve Sanatta Şiddet Yansımaları” adlı kitapta ise “Don DeLillo Külliyatında Şiddete Karşı Posthümanist Bir Çağrı” başlıklı kitap bölümü yer almaktadır. Güncel çalışmaları arasında ise “Çağdaş İngiliz/Amerikan Kurmacasında Posthumanist Etik” ve “Post-, Trans- İnsanlar: Çağdaş Amerikan/İngiliz Kurmacasında Yeniden İnsan Yapılandırmaları ve İnsan Alternatifleri” yer almaktadır.

 

Kitabın yayınevi sitesi: https://www.tplondon.com/product/don-delillo/
Kitabın Türkiye’den temin edildiği site: https://talebe.com/kitap/don-delillo-ve-meta-insan/136827