“Birinci Sınıf İngilizcesi I (ENG 101)”, “Birinci Sınıf İngilizcesi II (ENG 102)”  ve “Diferansiyel ve İntegral Hesap I (MATH 101)” derslerinden, bu derslerde işlenen konularda üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır.

“ENG 101-102  - Birinci Sınıf İngilizcesi I, II” Derslerinden Muafiyet :

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizden;

 • Haziran 2014 veya Eylül 2014 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFL-iBT notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 olan ve İngilizce “Advanced Placement” (AP*) sınavlarının “English Language and Composition” ve “English Literature and Composition” bölümlerinden en az biri, en az 3 olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,
 • Haziran 2014 veya Eylül 2014 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT notu en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 olan ve “ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı” (FEEE101**), en az “B+” olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,
 • ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT notu en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 olmak koşulu ile ENG 101 den “A” notu ile muaf olan öğrenciler, ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı” (FEEE 102***) notu en az “B+” olduğu taktirde ENG 102 dersinden,
 • Haziran 2014 veya Eylül 2014 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFL-iBT notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 olan ve
  • IB (International Baccalaureate) English A notu en az 5, veya
  • ABITUR İngilizce karne notu en az 10, veya
  • Avusturya Lisesi MATURA İngilizce karne notu en az “İyi”, veya
  • GCE Advanced Level English (A' Level English) notu en az “C” olan öğrenciler, ENG 101 ve ENG 102 dersinden

muafiyet hakkı kazanırlar.

(*)Advanced Placement” sınavları hakkında bilgi için http://apcentral.collegeboard.com.  “Advanced Placement” sınavları her sene Mayıs ayında yapılmaktadır.

(**) ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE101) ve

(***) ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE102); Her dönem, derslerin başladığı hafta Sabancı Üniversitesi’nde yapılmaktadır FEEE101 veya FEEE 102 için belirlenecek olan okuma listesi ve sınav mekanı, sınav tarihinden bir hafta önce Sabancı Üniversitesi web sayfasında ve Sabancı Üniversitesi duyurularında ilan edilir. Bu okumalar üzerinden metin yazma, yazılan metin üzerine sunum yapma ve tartışma becerileri değerlendirilmektedir

 

TOEFL PBT Notu

TOEFL iBT Notu

IELTS Notu

ELAE 2. Basamak Notu

ENG 101 Muafiyeti

ENG 102 Muafiyeti

AP Sınavı Notu

FEEE 101  Sınavı Notu

FEEE 102  Sınavı Notu

3

4

5

A

A-

B+

A

A-

B+

550 - 586

80 - 93

6,5

C-SL

B+

A-

A

-

-

-

-

-

-

587 - 636

94 - 109

7-7,5

B-SL

A-

A

A

-

-

-

-

-

-

637 - 677

110 -120

8-9

A-SL

A

A

A

A

A

B+

A

A

B+

Başvuru yaptıkları takdirde tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.                                   

(Not: TOEFL-PBT, TOEFL-iBT ve IELTS sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır)

TOEFL PBT Notu

TOEFL iBT Notu

IELTS Notu

ELAE 2. Basamak Notu

ENG 101 ve ENG 102 Muafiyeti

 

IB                        İngilizce A Notu

ABITUR             İngilizce Notu

MATURA İngilizce Notu

GCE Advanced Level English                      (A' Level English)

 
 

5

6

7

10

 11-12

13-15

İyi

Çok İyi

A

B

C

 

550 - 586

80 - 93

6,5

C-SL

B+

A-

A

B+

A-

A

B+

A

A

A-

B+

 

587 - 636

94 - 109

7-7,5

B-SL

A-

A

A

A-

A

A

A-

A-

A

A

A-

 

637 - 677

110 -120

8-9

A-SL

A

A

A

A

A

A

A

A-

A

A

A-

 

Başvuru yaptıkları takdirde tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.                                  

(Not: TOEFL-PBT, TOEFL-iBT ve IELTS sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır)

 “MATH 101 - Diferansiyel ve İntegral Hesap I” Dersinden Muafiyet :

Her dönem, derslerin başlamasını takip eden hafta içinde yapılan Matematik Muafiyet Sınavı*’ndan en az 85 alan öğrencilere, “MATH 101-Diferansiyel ve İntegral Hesap I” dersinden muafiyet hakkı tanınacaktır. Bu sınava, birinci sınıfa başlamaya hak kazanmış ve MATH 101 dersini daha önce almamış tüm  öğrenciler girebilecektir.

MATH 101 Muafiyeti

Matematik Muafiyet Sınavı sonucu

85-89

A-

90-100

A

Başvuru yaptıkları takdirde, tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.

 (*) Matematik Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınav, derste okutulan “Calculus: Single and Multivariable”, 4th Edition, Hughes-Hallett, Gleason, McCallum et al. kitabının aşağıdaki bölümlerini kapsamaktadır:
      -  Elementary functions (Chapter 1)
      -  Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 2, 3, 4)
      -  Integral: definition, interpretation and computation (Chapters 5, 6, 7)

Muafiyet Başvurusu

Muafiyet hakkı tanınan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için, sınav sonuçlarına göre yukarıdaki tablolarda belirtilen ders notunu kabul ettiğini belirten dilekçeyi imzalamak üzere, ilgili dönemde derslerin başladığı haftanın son iş gününe kadar Temel Geliştirme Direktörlüğü’ne gelerek muafiyet başvurusu yapması gerekir.  

IB, ABITUR, MATURA, GCE veya AP sınavı ile muafiyet durumunda, IB, ABITUR, MATURA, GCE  karnesi ve AP sınav belgesinin aslı ile başvuru yapılması gereklidir. Belgelerin aslı kayıt sırasında teslim edildiği takdirde belgenin kopyası yeterlidir.

Muafiyet hakkı kazandığı halde yukarıda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusu yapmayan öğrenciler ilgili dersi açıldığı ilk dönem almak zorundadır.

Konuyla ilgili sorularınız için:

Arzu Kıran                             
Temel Geliştirme Direktörlüğü