"Birinci Sınıf İngilizcesi I (ENG 101)", "Birinci Sınıf İngilizcesi II (ENG 102)" ve "Diferansiyel ve İntegral Hesap I (MATH 101)" derslerinden, bu derslerde işlenen konularda üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır.

"ENG 101-102 - Birinci Sınıf İngilizcesi I, II" Derslerinden Muafiyet:

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizden,

  • Haziran 2011 veya Eylül 2011 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az "C-SL" olan ve İngilizce "Advanced Placement" (AP*) sınavlarının "English Language and Composition" ve "English Literature and Composition" bölümlerinden en az biri, en az 3 olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,
  • Haziran 2011 veya Eylül 2011 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu "A-SL" olan ve "ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı" (FEEE101**), en az B+ olan öğrenciler sadece ENG 101 dersinden,
  • Haziran 2011 veya Eylül 2011 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az "C-SL" olan ve IB (International Baccalaureate) English A2 notu en az 5, veya ABITUR İngilizce karne notu en az 10, veya Avusturya Lisesi MATURA İngilizce karne notu en az "İyi" olan öğrenciler, ENG 101 ve ENG 102 dersinden

muafiyet hakkı kazanırlar.

(*)"Advanced Placement" sınavları hakkında bilgi için http://apcentral.collegeboard.com. "Advanced Placement" sınavları her sene Mayıs ayında yapılmaktadır.

(**) ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE101) 22 Eylül Perşembe günü saat 09:30 da yapılacaktır. FEEE101 için belirlenecek olan okuma listesi ve sınav mekanı, 15 Eylül Perşembe günü bu sayfada ve Sabancı Üniversitesi duyurularında ilan edilecektir. Bu okumalar üzerinden metin yazma, yazılan metin üzerine sunum yapma ve tartışma becerileri değerlendirilmektedir.

ELAE 2. Basamak Notu ENG 101 Muafiyeti ENG 101 ve ENG 102 Muafiyeti
AP Sınavı Notu FEEE 101 Sınavı Notu IB İngilizce A2 Notu ABITUR İngilizce Notu MATURA İngilizce Notu
3 4 5 A A- B+ 5 6 7 10 11-12 13-15 İyi Çok İyi
C-SL B+ A- A - - - B+ A- A B+ A- A B+ A
B-SL A- A A - - - A- A A A- A A A- A
A-SL A A A A A B+ A A A A A A A A

Tablo 1. Başvuru yaptıkları takdirde, kırmızı ile belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.

"MATH 101 - Diferansiyel ve İntegral Hesap I" Dersinden Muafiyet :

28 Eylül Çarşamba günü saat 17:40 da yapılacak olan Matematik Muafiyet Sınavı***'ndan en az 85 alanlar için, "MATH 101-Diferansiyel ve İntegral Hesap I" dersinden muafiyet hakkı tanınacaktır. Bu sınava, birinci sınıfa başlamaya hak kazanmış ve MATH 101 dersini daha önce almamış tüm öğrenciler girebilecektir.

Matematik Muafiyet Sınavı sonucu

MATH 101 Muafiyeti
Matematik Muafiyet Sınav Sonucu 85-89 A-
90-100 A

Tablo 2. Başvuru yaptıkları takdirde, kırmızı ile belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.

(***) Matematik Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınava girmek isteyen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir gün öncesi akşam 17:00 ye kadar arzu@sabanciuniv.edu adresine mail atarak sınava gireceklerini bildirmelidirler.

Sınav, derste okutulan "Calculus: Single and Multivariable", 4th Edition, Hughes-Hallett, Gleason, McCallum et al. kitabının aşağıdaki bölümlerini kapsamaktadır:
- Elementary functions (Chapter 1)
- Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 2, 3, 4)
- Integral: definition, interpretation and computation (Chapters 5, 6, 7)

Muafiyet Başvurusu

Muafiyet hakkı tanınan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için, sınav sonuçlarına göre yukarıdaki tablolarda belirtilen ders notunu kabul ettiğini belirten dilekçeyi imzalamak üzere, ilgili dönemde derslerin başladığı haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Temel Geliştirme Direktörlüğü'ne gelerek muafiyet başvurusu yapması gerekir.

IB, ABITUR, MATURA veya AP sınavı ile muafiyet durumunda, IB, ABITUR, MATURA karnesi ve AP sınav belgesinin aslı ile başvuru yapılması gereklidir. Belgelerin aslı kayıt sırasında teslim edildiği takdirde belgenin kopyası yeterlidir.

Muafiyet hakkı kazandığı halde yukarıda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusu yapmayan öğrenciler ilgili dersi açıldığı ilk dönem almak zorundadır.

Konuyla ilgili sorularınız için:

Arzu Kıran
Temel Geliştirme Direktörlüğü
TGD İdari İşler Sorumlusu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi G016 no.lu ofis
Tel : 216 483 97 08
E-posta : arzu@sabanciuniv.edu