Temel Geliştirme Kurulu (TGK), Temel Geliştirme Direktörlüğünün (TGD) bir danışma ve izleme konseyi olarak faaliyet gösterir. Yılda iki kere akademik dönem başlangıçlarından önce düzenli olarak ve bunun dışında da gerektiğinde davet üzerine toplanır. Temel Geliştirme Direktörü ve Rektör Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) bu konseyin doğal üyeleridir. 

TGK üyeleri tam zamanlı öğretim üyeleri arasından ve tercihen de üniversite derslerini geçmişte vermis yahut halen vermekte olan akademisyenlerden seçilir.TGK imkan olduğu sürece toplumsal cinsiyetin dengeli temsilini gözetir. Buna ilaveten her fakülteden temsilin olmasına dikkat edilir. Adayların belirlenme süreci ilgili fakültelerin dekanları ve Temel Geliştirme Direktörünün ortak çabasıyla gerçekleşir. Temel Geliştirme Direktörü mutabak ile oluşturlan aday listesindeki akademisyenlerle belli bir sıraya göre temasa geçer ve onları davet eder.

TGK, Temel Geliştirme Programını (TGP) ve onun koordine ettiği ortak çekirdek müfredat dizaynının tüm fonksiyonlarını izler ve bunlarla ilgili danışmanlık yaparak yeni fikirler, iyileştirmeler ve akran geri bildirimi konusunda destek olur.

TGK, Sabancı Üniversitesi çekirdek müfredat dizaynında değişiklik, değerlendirme çalışmaları ve üniversite derslerini ilglendiren insan kaynağı/iş yükü yönetimi hakkında karar alır ve bu kararları Akademik Kurul’a sunar. Akademik Kurul bu kararları sahip olduğu ders açma, kapama ve değişiklik yapma yetkisi çerçevesinde değerlendirir ve varsa etkilediği programlardakı değişiklikleri yönetir. TGK salt çoğunluk ilkesi ile karar alır. 

Temel Geliştirme Kurul Üyeleri

Emre Erol Gürol Irzık Jacqueline Einer Nedim Nomer Tevhide Altekin Tuğçe Yüksel Zehra Sayers