Temel Geliştirme Programı nedir?

Sabancı Üniversitesi'nde Temel Geliştirme Programı; yüksek öğretimde çekirdek müfredat ve özgür sanat geleneklerinden esinlenerek tüm lisans öğrencilerini kapsayacak şekilde tasarlanan özgün bir ortak ders programıdır. Tüm Sabancı Üniversitesi öğrencileri, gelecekteki uzmanlık alanlarına bakılmaksızın, bu ortak dersleri yani Üniversite Derslerini (ÜD) tamamlamak zorundadırlar.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de ortak bir ders tasarımına sahip ilk üniversitedir. Bunun yanı sıra kayıt olduktan sonra diploma programını seçebilme özgürlüğü sunan dünyadaki az sayıdaki örnekten biridir. 
Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD), eğitim hedeflerimizi yerine getirmek için fakülteleri ve Diller Okulu'nu bir araya getirerek Üniversite Derslerini koordine eder.

 

Üniversite Dersleri Nelerdir? 

Üniversite Dersleri (ÜD) tüm öğrencilerin mezun olabilmek için başarıyla tamamlamaları gereken çekirdek müfredatı oluşturur. Üniversite Dersleri bir lisans öğrencisinin tüm kredi yükünün yaklaşık olarak 1/3'ünü oluşturur. 
Ortak derslerimizin büyük bir bölümü üniversitenin birinci yılında tamamlanır, geriye kalan dersler de, daha sonraki sınıflarda (2, 3, 4) alınır.

Sabancı Üniversitesinin çekirdek müfredatının bileşenleri, Fakülteler ve Diller Okulu işbirliği ile tasarlanmıştır. Üniversite Dersleri fakülte derslerini takip etmek ve özgün lisans programlarımızdan herhangi birinde uzmanlaşmak için gerekli temelleri sağlar. Bununla beraber ortak dersler giderek artan küresel zorluklarla dolu sürekli değişen bir dünyanın gerektirdiği temel becerileri, entelektüel seviyeyi ve disiplinler arası eğitim ilkelerini dikkate alarak tasarlanmıştır.

Üniversite Dersleri meraklı, yetkin ve evrenselliğe inanan bireyler yetiştirir Bu bireyler hayatları boyunca öğrenci olmayı, daima başarılı olmayı, değişen dünyaya uyum sağlayabilen profesyoneller olmayı seçerler.