Belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler “Diferansiyel ve Integral Hesap I” (MATH 101) ve “Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar” (IF 100) derslerinden muafiyet hakkı kazanırlar.

MATH 101 - Diferansiyel ve Integral Hesap I

Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler MATH 101 dersinden muafiyet hakkı kazanırlar.

  • Daha önce MATH 101 dersini almamış olmak
  • "MATH 101 Muafiyet Sınavı"ndan en az 85 almak

MATH 101 Muafiyet Sınavı

Sınav Sonucu

85-89

  A-

90-100

  A

Kırmızı ile belirtilen harf notu karneye işlenir.

MATH 101 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve dili İngilizce'dir.

Sınav, derste okutulan "Calculus Early Transcendentals 2nd Edition (Global Edition), Briggs, Cochran & Gillett, Pearson" kitabının aşağıdaki bölümlerini kapsamaktadır:

-Elementary functions and limits (Chapters 1 and 2)
-Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 3 and 4)
-Integration: definition, interpretation and computation (Chapters 5 and 7)

IF 100 - Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 

Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler IF 100 dersinden muafiyet hakkı kazanırlar.

  • Daha önce IF 100 dersini almamış olmak
  •  “IF 100 Muafiyet Sınavı” ndan geçerli not almak
Kırmızı ile belirtilen harf notu karneye işlenir.

IF 100 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve dili İngilizce'dir.

Sınav aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır:

(i)  Apply computational thinking skills in practice.

(ii) Syntax of basic programming concepts in Python, such as variables, assignment statements, input/output operations, conditional statements, loops, modular programming, file operations and data structures like sequences and dictionaries, together with their application on real life problems.

Muafiyet Sınav Tarihleri ve Başvurular

2022-2023 Güz Dönemi için;

IF 100 Muafiyet Sınavı: 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 17.40 FASS G062 amfisinde, 

MATH 101 Muafiyet Sınavı: 5 Ekim 2022 Çarşamba günü, saat 17.40'da FASS G062 amfisinde yapılacaktır. 

Muafiyet sınavlarına girmek isteyen öğrenciler aşağıdaki linkten 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 15.00'e kadar başvuru yapabilirler. 

https://forms.gle/BnWDF2YQvTJfBQUd8

Temel Geliştirme Direktörlüğü