“Büyük Eserler” derslerinin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak 2015-2016 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. Yani; 2015-2016 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren, üniversiteye giriş yılı ne olursa olsun SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, “Büyük Eserler” derslerini alamazlar.

“Büyük Eserler” Dersleri

HUM 201 - Edebiyatta Büyük Eserler-Mitler ve Arketipler

HUM 202 - Batı Sanatının Büyük Eserleri

HUM 203 - Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri

HUM 204 - Klasik Müziğin Büyük Eserleri

HUM 206 - Tiyatroda Büyük Eserler

HUM 211 - Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik

HUM 212 - Modern Sanatta Büyük Eserler

HUM 214 - Operanın Büyük Eserleri

HUM 221 - Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman

HUM 224 - 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri

HUM 231 - Şiirde Büyük Eserler

HUM 232 - Doğu Sanatının Büyük Eserleri

HUM 241 - Kısa Öyküde Büyük Eserler