Temel Geliştirme Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Üniversite Giriş Sınavı sonucuna göre tercihlerini yaparken bölüm değil, fakülte bazında yaparlar ve öğrenimlerine  Temel Geliştirme Programı ile başlarlar. Öğrenim sistemimizin çekirdeğini oluşturan Temel Geliştirme Programı ile farklı altyapılarla gelen öğrencilerin eşit düzeye gelmesi ve alınan dersler ışığında bölüm seçimlerinin daha bilinçli yapılması hedeflenir.

Eğitim sistemimizin ayırt edici unsurlarından biri olan Temel Geliştirme Programı iki eğitici basamaktan oluşur: Öğrencilerimizin İngilizce seviyesini ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik Temel Geliştirme Yılı (TGY) ve öğrencilerimizin farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını tanıma fırsatı elde etmesine ve yeni bakış açıları geliştirmesine olanak sağlayan Üniversite Dersleri

Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD) bu programı koordine eder ve aşağıdaki konularda faaliyet gösterir;

   - Üniversite Derslerinin geliştirilmesi, yürütülmesi
   - Diller Okulu aracılığıyla Temel Geliştirme Yılı derslerinin koordinasyonu
   - Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile koordinasyon
   - Topluma yönelik eğitim projelerinin geliştirilmesi, yürütülmesi

Turkish