Toplum Bilim

Toplum ve Bilim
Temel Geliştirme Direktörlüğü bünyesinde, hem Üniversite Dersleri'nin içeriğini ve felsefesini üniversite içinde ve dışında daha etkili olarak paylaşabilmek hem de toplumla üniversiteyi yakınlaştırabilmek amacıyla eğitim programları, toplantılar, seminerler ve sergiler düzenlenmektedir.

Yürütülen "Toplum ve Bilim" projeleri kapsamında, Bilim Kantini, Galileo Öğretmenleri gibi internet sitelerinin geliştirilmesi ve sanatla bilimin buluştuğu sergiler düzenlenmesi gibi etkinliklere ağırlık verilmektedir.

Bu çalışmalar, Sabancı Üniversitesi'ndeki kaynaklar yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Turkish