Öğrenmeye hevesli lisans öğrencilerimizle yaptığımız aktif öğrenme derslerini seviyoruz! Öğrenme Asistanlarımız (LA), öğrencilerin derslere aktif katılımını teşvik eden, tartışmaları kolaylaştıran lisans öğrencileridir. Her dersin kendi asistanları için farklı seçim kriterleri vardır.

Başvuru için lütfen mySU'daki duyuruları takip et.