2022-2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde dersler fiziksel olarak yüzyüze yapılacaktır. Tüm ara sınavlar, final sınavları, telafi sınavları da yüzyüze yapılacaktır.