Temel Geliştirme Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Üniversite Giriş Sınavı sonucuna göre tercihlerini bölüm değil, fakülte bazında yaparlar ve öğrenimlerine Temel Geliştirme Programı ile başlarlar. Öğrenim sistemimizin çekirdeğini oluşturan Temel Geliştirme Programı ile farklı altyapılarla gelen öğrencilerin eşit düzeye gelmesi ve alınan dersler ışığında bölüm seçimlerinin daha bilinçli yapılması hedeflenir. 

Eğitim sistemimizin ayırt edici unsurlarından biri olan Temel Geliştirme Programı, iki eğitici basamaktan oluşur: 

  1. Öğrencilerimizin İngilizce seviyesini ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik Temel Geliştirme Yılı (TGY),
  2. Öğrencilerimizin farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını tanıma fırsatı elde etmesine ve yeni bakış açıları geliştirmesine olanak sağlayan Üniversite Dersleri. 

 

Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD), bu Temel Geliştirme Programını koordine eder ve aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

=> Üniversite Derslerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi,
=> Diller Okulu aracılığı ile TGY derslerinin koordinasyonu,
=> Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) ile CIP 101 dersi projelerinin koordinasyonu,
=> Akademik Destek Birimi ile öğrencilerimizin üniversiteye uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve öğrenmeyi öğrenmek temelinde programlar sunulması,
=> Topluma yönelik eğitim projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi. 

 

Turkish