Hakkında

Temel Geliştirme Yılını tamamlayan ya da muafiyet hakkı kazanmış olan öğrenciler, öğrenimlerine birinci sınıftan devam ederler. Sabancı Üniversitesi'ne gelen her öğrencinin,  birinci sınıftan itibaren lisans programı boyunca almak zorunda olduğu temel derslerin tümüne Üniversite Dersleri diyoruz. Bu dersler üç grupta toplanmaktadır:

=> Birinci sınıf üniversite dersleri (MATH 101/102, NS 101/102, SPS 101/102, HIST 191/191, ENG 101/102, TLL 101/102, PROJ 102, MJC 100, CIP 101)

=> "Büyük Eserler" dersleri (HUM 2xx kodlu dersler)

=> Üçüncü sınıf üniversite dersi (SPS 303)

Amaç ve Özellikler

=> Bütün Üniversite Dersleri giriş seviyesindedir.

=> Üniversite Dersleri'ni tamamlayan öğrencilerin fakülte derslerini takip edebilecek altyapıya sahip olması amaçlanır.  Bu dersler öğrencilere diploma programı seçiminde rehberlik yapacak nitelikte tasarlanır.

=> Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve bu bilim dallarının altalanları arasındaki bağlantıları vurgulayan üniversite derslerinin birbiriyle bağlantılı olması amaçlanır.

=> Üniversite Dersleri, öğrencilere etik ve ahlakî konular üzerinde eleştirel düşünme pratiği vermeyi hedefler.

=> Üniversite Dersleri öğrencilerin dünyayı, içinde yaşadıkları toplumu ve kendilerini daha iyi tanımalarını kolaylaştırır.

=> Üniversite dersleri öğrencilere kişisel tercih ve zevkler kazandırmayı amaçlar.

Turkish