PROJ 102

PROJ 102 dersi öğrencileri akademik araştırma ile tanıştırmak ve onlara proje uygulama, raporlama, sunum ve takım çalışması deneyimi kazandırmak, yaratıcılıklarını ve düşünsel becerilerini ortaya çıkarmak üzere kurgulanmış bir derstir.

Öğrencilerin dönem başında idari ve akademik personel tarafından önerilen projelerin arasından seçtikleri projeye kayıt olmaları  ve 4-5 kişilik gruplar halinde projelerini yürütmeleri beklenir. Öğrenciler 2 yazılı (“proje teklif raporu” ve “final raporu”), 1 sözlü (“ilerleme raporu”) olmak üzere 3 rapor hazırlarlar. Dönem sonunda projede yaptıkları bütün çalışmaları anlatan bir "Poster Sunum" ve "Sözlü Sunum" yaparlar. Proj 102 dersi 2 ECTS kredisi değerindedir ve öğrencilere dönem boyunca 50 saatlik işyükü getirir.

Ders bahar ve güz dönemlerinde açılır ve freshman döneminde alınması gereken zorunlu üniversite derslerinden biridir.

Turkish