Büyük Eserler Dersleri

Büyük Eserler Dersleri Nedir?

Büyük Eserler Dersleri (HUM 2XX) edebiyat, görsel sanatlar ve müzik alanlarında dünyanın önde gelen eserlerini inceleyerek öğrencilerin kendi zevklerini oluşturmasına yönelik giriş seviyesinde 200 kodlu derslerdir.

Temel Geliştirme Programı’nın önemli bir unsuru olan Büyük Eserler Dersleri öğrencilere gerekli bilgileri vermenin yanısıra onları bağımsız ve eleştirel düşünceye yönlendirecek araçları edinmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu derslerin bir amacı da öğrencilere dünyaya, yaşadıkları ülkeye, içinde bulundukları topluma ve kendilerine yönelik yenilikçi ve derinlikli bakış açıları sunarak kendi kişisel zevklerini ve tercihlerini keşfetmelerine destek olmaktır.

Büyük Eserler Dersleri’nin koordinasyonu Temel Geliştirme Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Büyük Eserler Derslerini Kimler Alabilir?

23 krediyi tamamlamış olan lisans öğrencileri Büyük Eserler Dersleri (HUM 2XX) havuzundan ders alabilirler. 

Bu havuzdan ders alabilmek için SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak gerekmektedir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar. 

Program yükümlülüklerinin gerektirdiği HUM 2XX kodlu derslerin tamamlanmasının ardından alınan HUM 2XX kodlu dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğüne sayılır.

Büyük Eserler Dersleri’ne devam zorunluluğu var mıdır?

Büyük Eserler derslerine ve tartışma gruplarına devam zorunluğu vardır.

Üç derse kadar devamsızlık yapan öğrencinin dönem sonu notundan puan düşürülür.

Üç dersten fazla devamsızlık yapan öğrencilerin dönem sonu notu N/A olacaktır. Sağlık raporları öğretim görevlisinin onayına sunulur. Öğretim görevlisi raporu kabul etmeme hakkına sahiptir.

Yoklama takibi ders ekleme-bırakma süresinin sonunda başlar.

HUM 2XX kodlu derslerde ders çakışması talepleri kabul edilmemektedir.

Büyük Eserler Dersleri Nasıl Notlandırılır?

Notlandırmada kişisel performans esastır. Notlandırma aşağıdaki tabloya göre yapılır. Devamsızlık, hiç ders kaçırmama, dönem içinde gözle görülür düzelme gibi özel durumlarda başarı temelli küçük ayarlamalar yapılabilir.

Telafi sınavına girmek için ne yapmam gerekir?

Dönem arası sınavların ve diğer ders yükümlülüklerinin telafisine olanak sağlanması öğretim görevlisinin kararına bağlıdır.

Final sınavına öğretim görevlisi tarafından kabul edilen bir mazaret nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi sınavına girebilirler. Telafi sınavına girmek isteyen öğrenci talebini sınavı takip eden üç çalışma günü içinde mazaretini açıklayan belgeler (sağlık raporu, vs) ile birlikte öğretim görevlisine bildirmelidir. Belgelerin geçerli sayılıp sayılmayacağı öğretim görevlisinin kararına bağlıdır.

Engelli ve özel gereksinimli öğrencilerin ne yapması gerekir?

Sabancı Üniversitesi engelli ve özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verilebilmesini hedeflemektedir. Size uygun fiziksel ve akademik ayarlamaların yapılabilmesi için, yapabilmemiz için, lütfen Engelli Öğrenci Destek Birimi’nden Nevcan Özbay (dss@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçiniz. Daha detaylı bilgi için: http://ciad.sabanciuniv.edu/tr/engelli-ogrenci-destegi. 

İntihal yaparsam veya ödevimi başkasına yaptırırsam ne olur?

HUM 2XX kodlu dersler için teslim edilen ödevler ve raporlar Turnitin programı tarafından otomatik kontrolden geçmektedir. 

İntihal içeren ya da başkası tarafından yapılan çalışmalar 0 (sıfır) olarak notlandırılır ve öğrencinin ödevi baştan yazarak 24 saat içinde teslim etmesi istenir. Teslim edilen yeni ödeve tam not verilemez; öğretim görevlisinin kararına göre ödevin toplam puanının yarısına kadar kısmi notlandırma yapılabilir.

Öğrencinin, uyarı üzerine, ödevi 24 saat içinde öğretim görevlisinin kabul edeceği şekilde teslim etmemesi durumunda konu disiplin komitesine aktarılır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için BE İntihal Rehberi’ne bakınız.

TARTIŞMA GRUPLARI VE EĞİTİM ASİSTANLARI

Büyük Eserler Dersleri’nin bazılarının bir saatlik tartışma grupları bulunmaktadır. 25 kişilik tartışma grupları Eğitim Asistanları tarafından yürütülür.

Tartışma gruplarının amacı, belli bir derste işlenen temaya ilişkin farklı örneklerin tartışmaya sunulmasıyla öğrencilerin eleştirel görme, duyma ve ifade etme becerilerini geliştirmektir.

Asistanın görevi tartışma ortamını sağlamak ve tartışmayı yönlendirmektir. Asistanınızdan:

•dersi tekrarlamasını ya da özetlemesini,

•dersin ya da okumaların notlarını veya özetini yazılı olarak vermesini,

•sınıf içinde sınav kağıtlarını dağıtmasını, sınav sonuçlarını tartışmasını,

•daha önceki dönemlere ait sınavları herhangi bir nedenle paylaşmasını,

beklemeyiniz.

Sınavlarınızla ya da genel olarak dersle ilgili sorularınız için, asistanınızdan randevu alarak ofisine gidebilirsiniz. Asistanınız sorularınızı ofisinde yanıtlayacaktır.

İletişim Bilgileri

Büyük Eserler Dersleri’nin koordinasyonu Temel Geliştirme Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Zehra Sayers (TGD Direktörü) 

zehra@sabanicuniv.edu

Ofis: MDBF G016, MDBF 2087Tel: 9509

Arzu Ateş Kıran (TGD Akademik ve İdari İşler Sorumlusu) 

arzu@sabanciuniv.edu

Ofis: MDBF G016Tel: 9708

Zeynep N. Yelçe (Büyük Eserler Dersleri Koordinatörü) 

zeynepyelce@sabanciuniv.edu

Ofis: SSBF 2118Tel: 7101

Turkish