Akademik Danışmanlık

Üniversitemize yeni kayıt yapmış olan öğrencilerden İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nı geçenler birinci sınıfa başlarlar. Bu öğrencilere lisans öğrenimi birinci döneminden diploma programı seçimine kadar, öğrencilerin üniversiteye ve akademik yaşama uyum süreçlerinde,Temel Geliştirme Programı (TGP) Danışmanları danışmanlık yaparlar. TGP Danışmanları, öğretim üyeleri/görevlileri ve gönüllü idari direktör ve yöneticilerdir. Öğrenciler "Öğrenci Bilgi Sistemi"nden danışmanları hakkında bilgi edinebilirler.
Temel Geliştirme Yılı’ndaki öğrencilere, üniversiteye uyum süreçlerinde ve akademik yaşamla ilgili konularda Diller Okulu öğretim görevlileri yardımcı olurlar.
Akran danışmanlar, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere okuldaki ilk dönemlerinde akademik, sosyal ya da kişisel konularda rehber ve yardımcı olurlar. Aynı zamanda, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları ve Sabancı Üniversitesi kültürünün bir parçası olmaları amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlerler.  
Akran danışmanlar, 3. ve 4. sınıf gönüllü öğrencileri arasından seçilir ve “akran danışmanlık” eğitimi alırlar. Bu eğitim genel olarak, kişisel gelişim, etkili iletişim kurma, sosyal ilişkileri geliştirme ve koçluk konularını kapsar.

Danışmanlık sistemimizi Bireysel ve Akademik Danışmanlık Merkezi (BAGEM) yönetiyor. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Üniversite Dersleri ile ilgili sorularınız için arzu@sabanciuniv.edu adresine yazabilirsiniz.

Turkish