Küresel pandeminin devam eden etkileri nedeniyle bu dönem derslerinizde hibrit ve dijital formatlar birarada uygulanacak. Güz 2021 dönemi boyunca Üniversite Derslerinin sunum formatlarını aşağıdaki çizelgeden inceleyebilirsin.

Görseli büyütmek için üzerine tıkla:

which classes

Çizelge dersin hangi bölümünün hangi formatta sunulacağının bilgisini içerir. Örneğin, bir Üniversite Dersi’nin tartışma saati 'online dersler' altındaysa, o ders online olarak sunulur. Ancak, aynı Üniversite Dersi’nin ders saatleri 'hibrit dersler' altındaysa, bu, dersi ya online olarak takip edebileceğiniz ya da belirli kurallar çerçevesinde fiziksel olarak katılabileceğiniz anlamına gelir.